We Meet Us

Thuyền theo lái, gái theo chồng

Không biết từ bao giờ, truyền thông, truyền hình và điện ảnh đã xây dựng nên những khuôn mẫu tình yêu nơi mà người nam hy sinh tất cả mọi thứ để theo đuổi người nữ, thậm chí bỏ việc (sự nghiệp), bỏ quê hương để bước vào thế giới của người nữ. Kinh Thánh nói gì về điều này?

Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh.” – Ê-phê-sô 5:23

Xuyên suốt Kinh Thánh là những câu chuyện “vợ theo chồng”, như Sa-ra đã theo Áp-ra-ham từ U-rơ tới Ca-na-an, rồi lại qua Ê-díp-tô và cuối cùng lại quay lại Ca-na-an (một phần của đất hứa). Ma-ri cũng đã theo Giô-sép từ Giu-đê lánh sang Ê-díp-tô rồi lại về Ga-li-lê. Khi ta nhìn sâu hơn vào sự “dịch chuyển” này, tất cả đều xuất phát từ sự kêu gọi của Đức Giê-hô-va (tức Đức Chúa Trời của dân Do Thái), hay nói chính xác hơn, Chúa khải thị cho những người chồng trong gia đình, và khi họ đưa ra quyết định, những người vợ đều thuận phục theo.

Đây là một khuôn mẫu mà chúng ta nên học hỏi. Chúa là một Đấng cực kỳ có trật tự, Ngài sáng tạo mọi thứ theo những quy luật vô cùng nhiệm màu mà các nhà khoa học vẫn đang khám phá cho đến ngày nay. “Vì A-đam được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va” – I Ti-mô-thê 2:13

Thứ tự mà Ngài đặt để rất rõ ràng: Chúa > Chồng > Vợ.

Như vậy, chúng ta cần đặt lại vấn đề về việc “theo đuổi” trong mối quan hệ hẹn hò, cũng như hôn nhân. Rõ ràng, người nam cần là người chủ động dẫn dắt trong mối quan hệ, tức là phải làm sao để người nữ đi theo mình, thuận phục các kế hoạch cũng như quyết định của mình. Điều này biểu hiện từ những chi tiết nhỏ nhất như lựa chọn nơi hẹn hò, chỗ ngồi, món ăn, cho đến những việc lớn hơn như sống ở đâu, mua mảnh đất nào.

“Chồng phải yêu vợ như chính mình, còn vợ phải kính trọng chồng” – Ê-phê-sô 5:33

Ngày nay, chúng ta dễ dàng đánh tráo lời Chúa thành “vợ và chồng phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau”, nhưng đó có phải là ý Chúa? Không, đó là một sự nhượng bộ và thỏa hiệp. Giả sử người vợ quyết định để con cho ông bà nuôi, còn mình quay lại đi làm để phấn đấu sự nghiệp, người chồng “tôn trọng” quyết định này của vợ, như vậy là đúng hay sai? Một lần nữa, điều Chúa muốn là trật tự:

Chúa > Chồng > Vợ > Con

Chúng ta cần nắm rõ lẽ thật này, để không thỏa hiệp với những “triết lý” của thế gian. Một ngày kia, con bạn nói rằng nó muốn kết hôn với một người cùng giới tính, bạn cũng trả lời rằng: “Bố mẹ tôn trọng quyết định của con.”? Bạn thấy đó, âm mưu thâm hiểm của sự rao giảng những khái niệm tốt đẹp như “tôn trọng”, “dân chủ”, “công bằng”, “hạnh phúc”, v..v, nó làm xóa mờ đi những ranh giới đúng-sai hay nói cách khác, đánh tráo luật pháp và lời Chúa bằng sự lừa dối của ma quỷ.

Xin Chúa bày tỏ lòng thương xót và lẽ thật nhiệm màu của Ngài cho bạn.

God Bless You.

Share

Để lại Bình luận

Địa chỉ Email của bạn sẽ được giữ kín. Các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu *