We Meet Us

Nội trợ có đồng nghĩa với chỉ/phải ở nhà? (Phần 2)

Trong những nỗ lực khôi phục lại vai trò của người nữ trong gia đình, cụ thể là làm vợ, làm mẹ, chúng tôi không tránh khỏi những phản biện liên quan đến quyền tự do lựa chọn, tôn trọng sự khác biệt, san sẻ rủi ro/gánh nặng tài chính,..v..v

Phải nhấn mạnh rằng, Chúa rất yêu con người, và một trong những minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu đó là trao cho con người quyền tự do lựa chọn. Vì vậy, người phụ nữ có quyền được lao động, và từ buổi sáng thế, Eva đã CÙNG Adam quản trị vườn Eden. Tuy nhiên, Chúa cũng thiết kế Eva với những đặc điểm sinh học riêng biệt, không chỉ là về vẻ bề ngoài, mà còn là cấu tạo bộ não, tâm sinh lý,v..v., tất cả đều nhằm phục vụ thiên chức sinh nở và nuôi dưỡng, chăm sóc con cái.

Tất nhiên, không phải tất cả phụ nữ đều được ơn sinh nở (lưu ý: ở trong Chúa, độc thân cũng là một ơn phước). Dù thế nào, mỗi người có một sự kêu gọi riêng, nghĩa là họ nhận ra và vun đắp mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, thông qua đấng trung bảo là Chúa Giê-xu. Nói cách khác, Chúa tôn trọng sự khác biệt, vì chính Ngài là tác giả của những sự khác biệt đó. Điều Ngài thật sự quan tâm là chúng ta có thỏa lòng, cũng như vâng theo những kế hoạch tốt lành Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta hay không?

Cuối cùng, người nam cũng được Chúa đặt để những sứ mệnh, khải tượng, và một khi Ngài đã đặt để, Ngài sẽ chu cấp mọi thứ cần thiết để đạt được. Chúng ta nên tin cậy, giao phó việc gánh vác gia đình cho người chồng của mình, vì đó là điều khiến anh ấy vui vẻ cũng như tự hào. Trên lễ đường, chúng ta thường thề hẹn rằng dù giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay đau ốm, chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhau. Bởi vậy mà trong trường hợp xấu nhất, nếu người chồng không thể chu cấp đủ cho gia đình, người vợ đương nhiên nên đứng ra san sẻ gánh nặng. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đang làm mọi việc với tình yêu thương, bởi vì tiền bạc chưa bao giờ là thước đo cho sự tôn trọng. Việc người nữ kiếm được tiền hay không, không phải là giải pháp cho vấn đề bạo hành gia đình. Việc người chồng kiếm được tiền hay không, cũng không phải là cái cớ để người vợ vâng phục hay khinh rẻ. Tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi, nhưng lời Chúa (Kinh Thánh) thì không bao giờ thay đổi. “Chồng phải yêu thương vợ như chính mình, còn vợ phải tôn trọng chồng.”

God Bless You.

We Meet Us

Share

Để lại Bình luận

Địa chỉ Email của bạn sẽ được giữ kín. Các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu *